Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Skupna izjava za javnost reprezentativnih sindikatov


Spoštovani in spoštovane, spodaj podpisani sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki smo sodelovali na nedavnih...

Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost


Spoštovani! Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na...

Razlaga Komisije za razlago KPND - jubilejna nagrada, delovna doba pri koncesionarjih


Spoštovane članice in člani, na Komisijo za razlago KPND smo naslovili predlog za sprejem razlage glede pravice do jubilejne nagrade, p...

Obvestilo o poteku pogajanj


Spoštovane članice in člani, že več kot dva meseca je minilo od začetka pogajanj za tarifni del Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in s...

Katastrofalne posledice: manjši kraji bi lahko ostali brez lekarn, državljani bodo prišli težje do zdravil, ta pa bodo dražja


Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani, na današnji novinarski konferenci v zvezi z predlagano novelo Zakona o l...

Poziv k izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) zaposlenim, ki delo opravljajo na ogroženih območjih


V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo naraščajoče stiske naših članov, ki so v zadnjem le...