Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Razpis za podpredsednico/podpredsednika za področje dejavnosti socialnega varstva


Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije na podlagi 39. in 49. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in sklepa ...

Živel 1. maj


Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, članice in člani, delavske pravice niso same po sebi umevne. Za njih se je bilo potrebno č...

Voščilo 8. marec


Ženske smo se skozi zgodovino uveljavljale zato, ker smo znale biti vztrajne, ker nas ni onesposobilo ponižanje, ker so nas morebitni neuspehi m...

OBVESTILO: Podpis_Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 in oba pripadajoča Aneksa (priloge)


Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,   obveščamo vas, da je Republiški odbor na izredni se...

OBVESTILO - Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva je podaljšan, v Uradnem listu objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije KDPZJU za leto 2024


Spoštovane zaupnice, spoštovani zaupniki, spoštovane članice in člani SZSVS,   obveščamo vas, da je vlada na do...

Srečno 2024