Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Obvestilo - pogajanja v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva


Kot veste, se pogajamo z vlado o dvigu plač predvsem tistim zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki dviga plač niso bili deležni no...

Podpisan je Dogovor o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023


Včeraj je potekal podpis Dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter pripadajočih aneksov h kolektivnim po...

Poročilo o aktualnem dogajanju


Včeraj smo sindikati zdravstva in socialnega varstva ponovno sedli za pogajalsko mizo z vladno pogajalsko stranjo na Ministrstvu za zdravje. V ...

Parafiranje Dogovora v javnem sektorju


Včeraj so se pogajanja na Ministrstvu za javno upravo zaključila s parafiranjem dogovora med Vlado in sindikati. Sledi potrjevanje dogovora pri p...

Resorna pogajanja in pogajanja v javnem sektorju


Ta teden je izjemno pester na področju pogajanj. V ponedeljek so potekala maratonska usklajevanja krovnega dogovora, ki vsebuje dogovor o ...

Pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS


V ponedeljek smo na pogajanjih na Ministrstvu za javno upravo dosegli pomembne kompromise in dogovore. Neusklajen je le še en dogovor, in...