Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Sindikat zdravstva in socialnega varstva v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti


Republiški odbor Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na današnji seji sprejel sklep o preimenovanju...

Spermemba višine minimalne plače in drugih prejemkov po KP


Spoštovane sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani, obveščamo vas, da se je minimalna plača s 1. januarjem 2022 zvi...

Voščilo


 

Skupna izjava za javnost reprezentativnih sindikatov


Spoštovani in spoštovane, spodaj podpisani sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki smo sodelovali na nedavnih...

Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost


Spoštovani! Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na...