Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Razpis za podelitev priznanj SZSVS za leto 2022


RAZPISA za podelitev priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije za posebne zasluge in dosežke v letu ...

RAZPIS za evidentiranje kandidatk in kandidatov za člane Komisije SID


Objavljamo razpis za  evidentiranje kandidatk oz. kandidatov za Komisijo sindikalnih interesnih dejavnosti (Komisija SID). Za...

Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanje pogajanj v javnem sektorju


Obveščamo vas, da je vlada na včerajšnji dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in so...

Srečno 2023


 

Obvestilo - pogajanja v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva


Kot veste, se pogajamo z vlado o dvigu plač predvsem tistim zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki dviga plač niso bili deležni no...

Podpisan je Dogovor o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023


Včeraj je potekal podpis Dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter pripadajočih aneksov h kolektivnim po...