Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

Resorna pogajanja in pogajanja v javnem sektorju


Ta teden je izjemno pester na področju pogajanj. V ponedeljek so potekala maratonska usklajevanja krovnega dogovora, ki vsebuje dogovor o ...

Pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev v zdravstvu in socialnem varstvu


Na Ministrstvu za zdravje smo imeli včeraj sejo pogajalske komisije, kjer nam je vladna stran predstavila izhodišča, ki so bila za dejavnost z...

Pogajanja med sindikati javnega sektorja in Vlado RS


V ponedeljek smo na pogajanjih na Ministrstvu za javno upravo dosegli pomembne kompromise in dogovore. Neusklajen je le še en dogovor, in...

POGAJANJA 2022 MZ - informacije glede nadaljnjega poteka pogajanj


Iz Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis, s katerim nas obveščajo, da na Vladi izhodišča za pogajanja s sindikati v dejavnosti z...

Odziv k predlogu ukrepov za interventni Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic epidemije Covid-19 na področju zdravstva


V Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo v torek, 6. 9. 2022, na Ministrstvo za zdravje poslali odziv k predlogu ukrepov za...

OBVESTILO - izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela


Zaradi vse težjih in negotovih razmer v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in pomanjkanja kadra se vse pogosteje dogaja, da delovna mesta ...