Nalagam ...

Za zagotovitev čim boljšega gmotnega in socialnega položaja zaposlenih

Nadzoruje izvajanje kolektivnih pogodb, sporazumov in dogovorov

Vpliva na oblikovanje zakonodaje

Razvija vzajemnost in solidarnost med člani in zaposlenimi

Izvaja obveščanje svojih članov in javnosti

Zagotavlja varstvo pravic in zaščito svojih članov

KSJS zavrača nov vladni odlok v zvezi z zajezitvijo širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2


V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) kot nesprejemljivega zavračamo nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja p...

Poziv Vladi RS k izpolnitvi obveznosti do javnih medijev


V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje, povezano s Slovensko tiskovno agencijo, ki opravlja javno službo ...

Odziv KSJS na nameravani izbris sindikatov iz organov ZZZS


Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) je danes podala pripombe na predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem...

Pogajanja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov spodnje tretjine plačne lestvice in izhodišča za spremembo tarifnega dela KPZSV in KPZZN


Vlada RS je 20. 7. 2021 sprejela izhodišča za pogajanja za sklenitev aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ...

Stroški obveznega testiranja na SARS-CoV-2 - dopis na MZ in MDDSZ


Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je danes na resorni Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ...

Stroški obveznega testiranja na SARS-CoV-2


V zadnjih dneh se vrstijo vprašanja, ali bodo morali zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva sami nositi stroške...